Contestant Kon transparent bakgrund

Welcome to FalastinVision!

Johanna

  • Johanna
  • Kroon
With The Song: Visa till Palestina (A song for Palestine)

My name is Johanna Kroon. I am a socialist and a pacifist. 

My political involvement mostly goes through music and theater and I am convinced that art plays a significant role in politics and people’s endeavor to change society. 

For 12 years I have performed socialist music, both songs from the swedish socialist tradition and my own. “A song for Palestine” was my way of expressing the anger and sadness I felt about the Swedish government’s shameful silence regarding Gaza. When those in power choose silence, the people need to raise their voices. We will scream, cry and demonstrate until the last weapon is laid down.

 

Jag heter Johanna Kroon och är 33 år gammal. Jag är socialist och pacifist. 

Mitt politiska engagemang sker mestadels genom musik och teater och jag är övertygad om att konsten spelar en stor och betydande roll 

För människans driv att vilja förändra samhället.

 I 12 år har jag spelat vänsterinfluerad musik live, både andras texter och egna. ”Visa till Palestina” var mitt sätt att utrycka min vrede och sorg över den bedrövliga tystad Sveriges regering valde att möta Gaza med. När de med makt väljer tystnaden får folket skrika högre. Vi ska skrika, gråta och demonstrera tills det sista jävla vapnet har lagts ner. 

My whole songtext is about Palestine and questions the swedish government’s silence about the war.

Song Title: Visa till Palestina (A song for Palestine)

Visa till Palestina, av Johanna Kroon
In Swedish

Det finns en visa jag ej vill sjunga, och denna visa ska jag sjunga nu.
Och dessa ord önskar jag betunga, er som bär skygglappar ännu.
Er tystad om det som sker i Gaza, ska vi påminna er om gång på gång.
Men vi är många som ser med fasa, Palestina ni har min sång.

Jag har en fråga till vår regering, är Palestinska liv för er nått värt.
Var god att blicka tillbaks i tiden, jag undrar har ni inte mera lärt?
Hur kan man samvetslöst ej hårt fördöma. Stå upp för barnens rätt till fred och lek?
Framtiden ska aldrig er tystnad glömma, nej den ska minnas ett ohyggligt svek.

En visa kan inga krig förhindra. Och inga toner kan rädda liv.
Men kanske kan det om möjligt lindra, och ge oss kamplust i en nattsvart tid.
För Palestinska barn och deras fäder, för deras mödrar och för deras land.
Vi demonstrerar högt i alla väder. Och sträcker solidaritetens hand.


A song for Palestine 
In english

There is one song I don’t want to sing, and this song I will sing now.
And I wish these words will be burdensome, for those who still wear blinders.
Your silence about whats happening in Gaza, we will remind you again and again.
Many of us watch in horror, Palestine you have my song.

I have a question for our government, are Palestinian lives worth anything to you.
Please look back in time, I wonder, haven’t you learned more?
How can one unscrupulously not harshly condemn. Stand up for the children’s right to peace and play?
The future will never forget your silence, no it will remember a hideous betrayal.
A song cannot prevent any wars. And no notes can save lives.

But maybe it can, if possible, alleviate, and give us fighting spirit in a dark time.
For Palestinian children and their fathers, for their mothers and for their country. We’re speak up loudly in all weathers. And extends the hand of solidarity.